Formularz kontaktowy

Szukasz ubezpieczenia dla siebie?
Wypełnij krótki formularz - nasz konsultant skontaktuje się z Tobą.

Imie


Numer telefonu


Kontakt
Szybki kontakt
Ubezpiecz się już od 157 zł rocznie!
Ubezpiecz się już od 157 zł rocznie!
dobra polisa na mieszkanie już od tej ceny!
ZAMÓW UBEZPIECZENIE
Tanie ubezpieczenia mieszkania
Tanie ubezpieczenia mieszkania
Mieszkanie nie musi być tanie - ale jego ubezpieczenie już tak!
PORÓWNAJ OFERTY ONLINE
 

No
Czerwiec 2, 2017

Jak ustalić sumę ubezpieczenia dla polisy mieszkaniowej?

Ustalenie sumy ubezpieczenia jest niezwykle ważnym krokiem w drodze do zawarcia polisy mieszkaniowej. Dlatego warto wiedzieć jak ją wyliczyć.

jak ustalić sumę ubezpieczenia

Suma ubezpieczeniowa to górna granica odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeniowego, określana jest ona w dokumentach ubezpieczeniowych. Jest to więc maksymalna kwota jaką możesz otrzymać w przypadku wystąpienia zdarzenia losowego.

Suma ubezpieczenia powinna być adekwatna do wartości nieruchomości w dniu zawarcia umowy. Oznacza to, że ubezpieczyciel jest odpowiedzialny za wszystkie szkody powstałe w okresie ubezpieczeniowym, które zawarte są w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Sumę ubezpieczenia może wyznaczyć TU – na podstawie wyceny rzeczoznawców, lub sam ubezpieczony. Jak określić sumę ubezpieczeniową? Sprawdź!

ubezpieczenie nieruchomości

Jak obliczyć sumę ubezpieczeniową?

Wysokość sumy ubezpieczeniowej określa się zazwyczaj biorąc pod uwagę przede wszystkim wartość ubezpieczonego majątku, czyli mieszkania, domu i znajdujących się w nim ruchomości i elementów stałych. Oznacza to, że w oparci o ceny rynkowe nieruchomości w naszym regionie oraz o szacunkową wycenę wszystkich przedmiotów domowych wyliczana jest suma ubezpieczenia, czyli wartość naszej nieruchomości. Nie jest to łatwe zadanie, ponieważ każdy z nas ma w domu sprzęt AGD, RTV, meble, wiele innych wartościowych przedmiotów. Trzeba je wszystkie wziąć pod uwagę.

Suma ubezpieczenia jest jednym z czynników wpływających na cenę ubezpieczenia, jeśli wybierzemy wyższą sumę ubezpieczeniową zapłacimy większą składkę. Ale nie warto zaniżać sumy ubezpieczeniowej, żeby zapłacić mniej za polisę.

Sumę ubezpieczenia zwykle oblicza się na podstawie tzw. wartości nowej odtworzeniowej, oznacza to, że wpłacone odszkodowanie umożliwi odbudowanie domu w tej samej lokalizacji, o takim samym standardzie i o takiej samej powierzchni. Sumę oblicza się na podstawie stanu w chwili podpisania umowy.

Zaniżona, zawyżona suma ubezpieczeniowa – konsekwencje

Jeśli zaniżymy sumę ubezpieczenia i wystąpi szkoda to odszkodowanie wypłacone przez agenta może okazać się niewystarczające do pokrycia kosztów związanych z odbudową czy remontem.

Jeśli np. ubezpieczymy dom od zdarzeń losowych na sumę ubezpieczenia 45 mln, ale jego faktyczna wartość to 50 mln to 5 mln jest niedoubezpieczone. Nie będziemy więc w stanie przywrócić dom to stanu sprzed zdarzenia. Suma ubezpieczeniowa powinna umożliwić, w razie całkowitego zniszczenia nieruchomości, odbudowanie domu o takim samym standardzie i powierzchni jak nasz z niszczony dom.

Jeśli natomiast zawyżymy sumę ubezpieczenia będziemy płacić wyższą składkę, ale warto zauważyć, że Towarzystwo Ubezpieczeniowe, w razie zajścia objętego ochroną, wypłaci nam odszkodowanie, które nie będzie przekraczało kwoty potrzebnej do naprawienia szkód i przywrócenia nieruchomości do stanu pierwotnego. Oznacza to, że za nadwyżkę ze składki nie otrzymamy dodatkowych pieniędzy.

Dlatego jeśli chcemy dobrze zabezpieczyć nasze mieszkanie warto zadbać o odpowiednią sumę ubezpieczenia i nie kierować się jedynie wysokością składki, zaniżona rata może nas słono kosztować w razie wystąpienia szkody.

About The Author

admin

Comments are closed.